Daňový poradce

„Slibuji, že jako daňový poradce budu vykonávat toto povolání tak, že se budu řídit zájmem svých klientů, s veškerou suverenitou a svědomitostí, v souladu s právem, znalostmi a zásadami profesionální etiky.
 
O skutečnostech a informacích zjištěných v souvislostí s výkonem povolání zachovám mlčenlivost ve vztahu k třetím osobám.”
 
Text slibu daňového poradce