Davčnega svetovalca

„Zavezujem se, da bom v prid svojih strank poklic davčnega svetovalca opravljal vestno, zanesljivo, v skladu z zakonodajo, znanjem in načeli poklicne etike.
 
Podatke in informacije, ki jih dobim v zvezi z opravljanjem tega poklica, ostanejo tajnost glede tretjih oseb.”
 
Besedilo prisege davčnega svetovalca