pl en de it cz ru sk fr hu tr
»Napisz do nas »Mapa serwisu
doradcy.slask.pl
Twoja lokalizacja: Start  /  Zawód doradcy podatkowego /  Kto to jest Doradca podatkowy

Kto to jest Doradca podatkowy

Fachowość - warunki wykonywania zawodu i obowiązek podnoszenia kwalifikacji

Po 1990 r. powstały w Polsce pierwsze kancelarie podatkowe, jako naturalna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, a 5 lipca 1996 r. uchwalono Ustawę o doradztwie podatkowym.

Charakteryzuje go głównie legalność postępowania, albowiem jego funkcjonowanie jest określone w ustawie o doradztwie podatkowym. Takie uregulowanie spowodowało, iż został on zaliczony do tzw. zawodów zaufania publicznego. Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi być nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Krótka charakterystyka zawodu:
  • aby uzyskać wpis na listę doradców podatkowych należy posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym, 
  • każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, 
  • każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego, 
  • czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, 
  • czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji; sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, 
  • sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy, 
  • doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,
  • doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
»Na góre »Drukuj
© 2010 KIDP Oddział Śląsk :: Unia Europejska : Doradcy podatkowi : Śląsk :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia