pl en de it cz ru sk fr hu tr
»Napisz do nas »Mapa serwisu
doradcy.slask.pl
Twoja lokalizacja: Start  /  Zawód doradcy podatkowego /  Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa

Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Zasadę tę stosuje się również w stosunku do pracowników doradcy podatkowego. Jedynie w uzasadnionych przypadkach sąd lub prokurator może zwolnić ich z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Doradca ma obowiązek odpowiednio chronić wszystkie dane i informacje dotyczące swoich klientów.


Art. 37. 1. Doradca podatkowy jest obowiązany zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu.

2. Doradca podatkowy nie może być przesłuchiwany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek, o którym mowa w ust. 1, chyba że został zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.

3. (2)Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych przez doradcę podatkowego oraz przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1, w zakresie wykonywania przez te osoby czynności doradztwa podatkowego.

4. (3)Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) - w zakresie określonym tymi przepisami.
»Na góre »Drukuj
© 2010 KIDP Oddział Śląsk :: Unia Europejska : Doradcy podatkowi : Śląsk :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia