pl en de it cz ru sk fr hu tr
»Napisz do nas »Mapa serwisu
doradcy.slask.pl
Twoja lokalizacja: Start  /  Zakres usług doradcy podatkowego /  Czynności doradcy podatkowego.

Czynności doradcy podatkowego.

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
 • doradztwo w zakresie korzystania:
  • z pomocy publicznej dla przedsiębiorców
  • z funduszy unijnych
 • i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

Art. 2. [Czynności doradztwa podatkowego]

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) (1)udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

2) (2)prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

4) (3)
1a. (4)Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności wykonywanych na rzecz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452).

2. Zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

3 (5)
»Na góre »Drukuj
© 2010 KIDP Oddział Śląsk :: Unia Europejska : Doradcy podatkowi : Śląsk :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia