Unia Europejska

Doradca podatkowy pomoże Ci zaistnieć i bezpiecznie funkcjonować na rynku zjednoczonej Europy.
 
Udzieli informacji o nowych przepisach i wynikających z nich obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, przygotuje do współpracy z partnerami zagranicznymi.
 
Znając potrzeby obsługiwanych firm zaproponuje możliwości wynikające z pomocy finansowej oferowanej przez Unię Europejską.