Kontakt

Jak nawiązać współpracę z doradcą podatkowym?
Podatnicy zainteresowani współpracą z doradcami podatkowymi mogą samodzielnie wybrać doradcę.
 
Przy Śląskim Oddziale działa oddział zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego oraz zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego, których zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy doradcami a ich klientami.
 
Siedziba Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
Plac Grunwaldzki 8-10 pok. 130
40-950 Katowice

tel.+48 (032) 258 10 45
fax (032) 258-06-99
http://www.slaski.kidp.pl/
e-mail: slaski@kidp.pl