pl en de it cz ru sk fr hu tr
»Napisz do nas »Mapa serwisu
doradcy.slask.pl
Twoja lokalizacja: Start  /  Samorząd zawodowy /  Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę (tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
 
Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono Statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swą aktywność zawodową związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stał się faktem.
 
Organami Izby są:
Biuro Izby
Biuro KIDP jest jednostką administracyjną Krajowej Izby Doradców Podatkowych, powołaną - zgodnie z § 42 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych - w celu pomocy poszczególnym organom Izby w realizacji ich zadań wymienionych zarówno w ustawie korporacyjnej jak i w Statucie.
 
Siedziba
Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
ul. Giełdowa 4c/34
01-211 Warszawa
Tel: 693 920 360


www.kidp.pl

Oddziały regionalne
»Na góre »Drukuj
© 2010 KIDP Oddział Śląsk :: Unia Europejska : Doradcy podatkowi : Śląsk :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia