Śląski Oddział KIDP

W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby, uchwalono statut i podjęto szereg uchwał regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Niemniej istotne było na Zjeździe powołanie 16 oddziałów regionalnych, w tym. m. in. śląskiego. Nasz region, będąc bliżej doradców podatkowych, za swoje zadanie przyjął m.in.: integrowanie środowiska doradców podatkowych, ochronę interesów zawodowych doradców podatkowych, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej, propagowanie zawodu doradcy podatkowego i czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Oprócz tego oddział powołał regionalnych przedstawicieli społecznych celem przystępowania do postępowań karnych, karnych skarbowych prowadzonych przeciw doradcom podatkowym. Ponadto nasz oddział będzie prowadzić działalność rozjemczą w sporach pomiędzy doradcami podatkowymi oraz między doradcami a ich klientami. Pomoc oddziału ma także dotyczyć przyszłych doradców podatkowych poprzez koordynację praktyk zawodowych.

 
Siedziba Oddziału
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Śląski Oddział w Katowicach
Plac Grunwaldzki 8-10 pok. 130
40-950 Katowice
 
adres e-mail: slaski@kidp.pl;
www.slaski.kidp.pl;

tel : (032) 258-10-45,